Tozuyan Şap Nedir?    

      Zaman içerisinde çatlamış, ufalanma yapan, hatta yeni dökülmüş ama düşük dozlu oluşundan dolayı performansı düşük olan şapları tozuyan, bozuk şap olarak adlandırılır. Tozuyan, bozuk şapları onarmak için iki yol var. Şapı tamamen sökmek ve yerine yeniden şap atmak, ikincisi ise şapı güçlendirerek onarmak. Şap aşırı derecede bozuk değilse, şapı  onarmak zaman ve maliyet yönünden avantajlı olacaktır.

 

Tozuyan şapların onarılması nasıl yapılır? 

         Şap yüzeyindeki tabakadaki aşınmadan dolayı bu yüzey hem düzgünlüğünü kaybetmiştir ve hem de sürekli tozumakta ve ufalanmaktadır. Onarım ile amaçlanan, şaptaki bu iki olumsuzluğun ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için önce şap yüzeyi epoksi ile doyurulur. Ve böylelikle dirençli bir yüzey tabakası oluşur. Ardından kullanım amacına uygun yüksek dirençli bir ince şapla yüzey düzgünlüğü sağlanır. 

Bu Hizmet Hakkında Bilgi Almak İstiyorum.